图标《截江夺斗》

主要角色
赵云:武生
孙尚香:旦
张飞:净

《截江夺斗》王立军饰赵云
《截江夺斗》王立军饰赵云
情节
孙权屡讨荆州不得,知刘备入川,乃用张昭之计,差心腹周善赴荆州,伪称母病,接孙夫人携阿斗归宁,欲以阿斗为质,换取荆州。孙夫人不察,登舟。赵云得知,驾舟追赶,跃上大船,夺回阿斗;张飞踵至,杀死周善,同保阿斗回荆州。

根据《传统剧目汇编》第十四集:李人俊藏本整理

录入:小豆子

图标全剧剧本:PDF 格式

阅读 (368.81 KB)

图标全剧剧本:纯文本格式

【第一场】

周善  (内白)  马来!

(周善上。)

周善  (念)   奉了吴侯命,星夜到荆州。

   (白)   俺,周善。奉了吴侯之命,去往荆州,投递书信,就此马上加鞭。

(周善下。)

【第二场】

(四宫女、孙尚香同上。)

孙尚香 (引子)  金殿盘玉柱,彩凤绕画梁。

   (念)   随驾荆襄坐九州,金枝玉叶乐无忧。爱喜刀枪读书史,乘龙佳婿配夫刘。

   (白)   本宫,孙尚香。兄长孙权,坐镇东吴。自幼喜爱刀枪,深通书史。配于刘皇叔玄德为室。只因夫君领兵攻取西川,至今未闻捷报。奴闷坐宫中,十分挂念。

       宫娥们,伺候了。

(太监引周善同上。)

太监  (白)   启娘娘:东吴周善求见。

孙尚香 (白)   传他进来。

太监  (白)   传周善进见。

(周善传入。)

周善  (白)   参见娘娘。

孙尚香 (白)   周善到此何事?

周善  (白)   奉太后之命,特来下书。

孙尚香 (白)   书信呈上,下面歇息。

周善  (白)   是。

(太监引周善同下。)

孙尚香 (白)   今日母后有书信到来,待奴拆开观看便了。

   (唱)   未曾拆书泪先淋,

       纸上相逢母女情。

       上写为娘修书信,

       尚香儿从头看分明。

       为母得了思儿病,

       即速起程莫延停。

       看罢书信心难忍,

       尚香心中暗沉吟。

       皇叔不在荆州郡,

       恐怕有人阻驾行。

       低下头来自思忖,

       即刻起驾便登程。

   (白)   传周善。

四宫女 (同白)  传周善。

(周善上。)

周善  (白)   多谢娘娘酒饭。

孙尚香 (白)   此时回转东吴,何人保驾?

周善  (白)   为臣保驾。

孙尚香 (白)   速备船只,即刻起程。

周善  (白)   领旨。

(周善下。)

孙尚香 (白)   正是:

   (念)   虽无千丈线,万里系人心。

(四宫女、孙尚香同下。)

【第三场】

(四龙套、赵云同上,赵云起霸。)

赵云  (念)   大将生来盖世奇,长坂坡前抖雄威。单人独骑扶幼主,杀气冲霄向空飞。

   (白)   俺,赵云。主公领兵攻取西川,俺奉军师将令,把守江口,远远望见哨探来也!

(报子上。)

报子  (白)   今有娘娘,私抱太子,回转东吴!

赵云  (白)   可曾报过军师?

报子  (白)   未曾。

赵云  (白)   三将军?

报子  (白)   也无有。

赵云  (白)   速去通报。

(报子下。)

赵云  (白)   且住!娘娘私抱幼主,回转东吴,定是周郎奸计。俺不免驾舟追赶。

       众将官,带马!

(四龙套、赵云上马同下。)

【第四场】

(四龙套、张飞同上,张飞起霸。)

张飞  (念)   豹头环眼气轩昂,桃园结义世无双。当阳桥前一场战,吓退曹营百万郎!

   (白)   俺,张飞。如今大哥统领人马,攻取西川。俺奉军师将令,巡查江口,防备东吴。远远望见哨探来也!

(报子上。)

报子  (白)   禀三将军!今有娘娘私抱太子,回转江东,特来报知。

张飞  (白)   可曾报过四将军?

报子  (白)   报过了。

张飞  (白)   军师那里,可曾报过?

报子  (白)   未曾报。

张飞  (白)   速速通报。

(报子下。)

张飞  (白)   且住!适才探子报道:皇嫂抱定太子,私回东吴,定是孙权之计。俺不免将他赶回。

       众将官,带马!

(四龙套、张飞上马同下。)

【第五场】

(四宫女、孙尚香抱子、周善同上,过场,同下。)

【第六场】

(四龙套、赵云同上,过场,同上船,同追下。)

【第七场】

(四龙套、张飞同上,过场,同上船,同追下。)

【第八场】

(〖牌子〗。四宫女、周善、孙尚香抱子同上,四龙套、赵云同追上。)

孙尚香 (白)   赵云为何来?

赵云  (白)   娘娘哪里去?

孙尚香 (白)   你无军师命。

赵云  (白)   你无主公差!

孙尚香 (白)   唗!

   (唱)   听一言来怒气生,

       大骂常山将赵云。

       我为过江探母病,

       苦苦阻拦为何情?

赵云  (唱)   赵云船头打一躬,

       娘娘凤耳听从容:

       那东吴定下牢笼计,

       皇娘落在圈套中!

孙尚香 (唱)   四叔有所不知情,

       哀家言来听分明:

       今日过江探母病,

       骨肉相逢就回程。

赵云  (唱)   孙、刘结仇如山海,

       恐怕一去难回程!

孙尚香 (唱)   纲常礼仪全不论,

       刘、孙本是骨肉亲。

周善  (唱)   娘娘过江探母病,

       哪个大胆阻路行?

赵云  (唱)   听一言来双眉纵,

       二目圆睁似火红。

       手使长枪分心刺,

       这一枪刺个满江红!

孙尚香 (白)   且慢!

   (唱)   任你说得天花转,

       哀家只当耳边风!

赵云  (唱)   娘娘不与臣作主,

       乌鸦敢入凤凰中。

孙尚香 (唱)   骂一声赵云真大胆,

       此去探病谁敢拦?

赵云  (唱)   临崖勒马收缰晚,

       船到江心补漏难。

       娘娘若去留太子,

       免得为臣挂心间。

孙尚香 (唱)   自古姣儿不离娘,

       倘有差错谁承当?

赵云  (唱)   娘娘此去有人阻,

孙尚香 (唱)   哪个敢来阻我行!

赵云  (唱)   赵云船头来挡驾,

孙尚香 (白)   大胆!

   (唱)   莫非起下反叛心?

赵云  (唱)   娘娘若逼臣就死,

孙尚香 (白)   也罢!

   (唱)   不如一死落江心!

赵云  (白)   娘娘投江一死,不致紧要;哪知为臣在那长坂坡前,救幼主的苦处。

孙尚香 (白)   有什么苦处?

赵云  (白)   娘娘不嫌絮烦,容臣奏来:

   (念)   赵云标英名,娘娘凤耳听!提起长坂事,令人心胆惊!

   (唱)   恼刘琮,恨刘琮,

       荆襄九郡归奸雄。

       君臣无有安身处,

       一齐遘奔在江东。

   (白)   只杀得:

   (念)   宝剑难入鞘,血染锦战袍。疆场神鬼叫,方显武将高!

   (白)   臣奉命保定甘、糜二位夫人,在乱军之中与甘、糜二位夫人失散。俺行在当阳桥,遇见三将军。那时三将军叫道:赵云哪子龙,言说你保的好家眷!问得为臣哑口无言。俺只得勒转马头,俺就杀——杀进曹营,寻见了糜夫人,糜夫人身带箭伤,怀抱幼主,倒卧尘埃,是俺一见,心如箭攒。那糜夫人看见了为臣叫道:赵云哪将军!快快救我母子!那时节曹兵犹如潮水一般,臣杀前不能顾后,战左不能顾右。那时为臣奏道:臣保得娘娘,救不得幼主;救得幼主,保不得娘娘!好一位糜夫人,解了其情,那时节将幼主交付为臣,那糜夫人她……她就投井一死!是臣推墙掩井,怀抱幼主,俺就杀入曹营,不想又得了那贼青虹宝剑,俺得此剑,犹如胁生双翼,这远者枪挑,近者剑砍,二次抖擞精神,俺就杀杀杀!只杀得真龙出现!

孙尚香 (白)   你是甚等样人,为何真龙出现?

赵云  (白)   为臣哪有这等造化!乃是幼主真龙出现,那曹操一见现出金龙,当时传下一令。

孙尚香 (白)   曹操传下什么将令?

赵云  (念)   曹操传将令,晓谕众三军:不许放冷箭,只擒活赵云!

   (白)   为臣一闻此言,立时哈哈大笑!

孙尚香 (白)   你笑者何来?

赵云  (白)   笑只笑只有为臣杀人,并无人来伤我!不想这马不识高低,它就坠……坠落在丈二深壑,我君臣眼望苍天无救,忽然西南角下来了一将,打扮大不相同!

孙尚香 (白)   他怎样打扮?

赵云  (白)   来将头戴乌油盔,身披乌油甲,跨下乌骓马,手执皂缨枪,对准为臣,分心就刺!

孙尚香 (白)   可曾刺着?

赵云  (白)   有道是防者不会,会者不防!为臣让过枪头,抓住枪杆,那贼死不放枪,为臣死不放手。人借马势,马借人力,俺就纵、纵、纵上了丈二深壑。娘娘,为臣在长坂坡前七进七出,好一场厮杀也!

   (扑灯蛾)  赵云怒气冲,怒气冲,

       杀得满眼红,满眼红。

       曹营将士心胆痛,

       一片丹心报主公!

   (唱)   只杀遍地成血海,

       阎罗王差来追魂牌。

       娘娘若去留太子,

       免得为臣挂心怀。

孙尚香 (唱)   四弟不必多言讲,

       探母一面就回来!

赵云  (唱)   问得娘娘无话解,

张飞  (内白)  四弟莫慌,俺张飞来了吓。

赵云  (唱)   三千岁驾定小舟来。

(四龙套、张飞同上。)

张飞  (唱)   大喝一声把船摇,

       只为皇嫂过江来。

       将身跳在船舱外,

   (白)   皇嫂!

   (唱)   你私自过江你大不该!

孙尚香 (唱)   三弟有所不知情,

       为嫂言来听分明:

       今日过江探母病,

       骨肉见面就回程。

张飞  (唱)   孙、刘结仇似山海,

       不该私自过江来!

       我若不看大哥面,

       一枪刺你穿心怀。

   (白)   四弟,何人保驾?

赵云  (白)   周善保驾。

张飞  (白)   传周善。

(周善上,张飞刺死周善。)

张飞  (白)   去你娘的!

   (唱)   一枪刺死小周善,

       两下分路把船开。

       用手抢过皇太子,

(张飞抢子交赵云。)

张飞  (白)   皇嫂!

   (唱)   你死在东吴就莫回来!

   (念)   皇嫂做事大不该,不该私自过江来。俺若不看大哥面,一枪刺你穿心怀!

   (白)   俺去也!

(张飞、赵云抱子、八龙套同下。)

孙尚香 (哭)   喂呀!

(孙尚香、四宫女同下。张飞、赵云、八龙套同上。)

张飞  (念)   好个常山赵子龙,拦江救主立奇功。

赵云  (念)   可笑孙权无见识,周郎妙计一场空!

张飞  (白)   好吓!好个周郎用计一场空。四弟,你我同见军师缴令。

赵云  (白)   三千岁之功!

张飞  (白)   四弟之功!

赵云  (白)   大家之功!

赵云、

张飞  (同白)  三军的!人马收回!一同缴令!

(张飞、赵云、八龙套同下。)
(完)


浏览次数:1万3050 ┊ 字数:3783 ┊ 最后更新:2010-03-03

报告错误版权信息
返回顶部 直达底部